Igre sa kartama

Ići dole

Igre sa kartama

Počalji od Dok Holidej taj Ned 26 Jul 2009 - 4:54

B E L O T


Belot se igra u svim zemljama Evrope bez izuzetka,tretira se najpopularnijom igrom Sredozemlja,a ogromnu popularnost ima i u svim svetskim lučkim gradovima.Najkraće rečeno, on predstavlja kombinaciju igara na štihove i igara na kombinacije,gde su oba ova elementa približno jednako zastupljena.Belot je upravo tipičan predstavnik igara na štihove i kombinacije.
Poreklo ove igre je delimično neizvesno.Iako je terminologija francuska,ne može se sa sigurnošću tvrditi,da je upravo ona domovina Belota.U svetskoj literaturi,kao njegova postojbina se pominje Mađarska.U Rusiji,Belot se tretira kao francuska igra sa kartama,ali se ni Mađarska kao njena prapostojbina ne poriče.
U zemljama centralne Evrope i kod nas,Belot se najčešće izvodi sa Nemačkim špilom (Mađaricama),ali se potpuno ravnopravno može koristiti i standardni Englesko-Francuski špil.To isto važi i za Švajcarske igre sa kartama (Jass),koje se u svojoj postojbini igraju sa tamošnjim, Švajcarskim špilom.Rangovi karata u svim ovim kompletima su uglavnom isti,dok se razlikuju znakovi,kao i slike na figurama.Ako imate priliku,preporuka je koristiti originalne špilove,jer igre dobijaju na originalnosti,egzotici i lepoti.
U uvodu je interesantno napomenuti,da se po negde,npr. u Rusiji,kao najrasprostranjenija varijanta Belota,pominje Debrec,dok je on sam vrlo redak,čak i u literaturi. Tu se samo šturo pominje,kao francuska igra lokalnog tipa.




B E L O T


Belot je star preko 150 godina,a rasprostranjen je u celom Svetu,pa i kod nas.U pojedinim delovima naše zemlje,smatra se da je uz Tablić,i najpopularnija igra sa kartama. Nastao je u Mađarskoj,u tamošnjim Jevrejskim krugovima,a danas je podjednako popularan u svim zemljama Evrope.
BROJ IGRAČA : U Belotu mogu učestvovati 2,3,ili 4 igrača.Ako ih je četvoro,po dvojica su partneri,sede,jedan preko puta drugog i imaju zajedničku kolonu za vođenje svojih rezultata.Varijanta za četvoro se smatra osnovnom,pa je ovde i prva opisana.Međutim,Belot za dvoje,pa čak i troje,takođe ne treba zanemariti.Razlike su prilično velike,pa tako Belot za 2 igrača i Belot za 3 igrača,moramo u najmanju ruku smatrati novim varijantama,ako ne i potpuno novim igrama.Ipak,najpre se moramo skoncetrisati na Belot za 4 igrača.
KARTE : Igra se izvodi standardnim skraćenim špilom od 32 karte u kome se poštuje nemački rang:Kec(11 bodova),Desetka(10 bodova),Kralj(4 boda),Dama(3 boda),Žandar(2 boda),Devetka,Osmica i Sedmica.U zagradama su bodonosne vrednosti karata,a najslabije tri ne donose bodove.
To bi sa „Mađaricama“ izgledalo ovako:

U adutskoj boji,vrednost i rang karata je nešto drugačiji,što je još jedna osnovna karakteristika Belota.Tu je najjači Žandar,koji donosi 20 bodova,a zatim slede: Devetka(14 bodova),Kec(11 bodova),Desetka(10 bodova),Kralj(4 boda),Dama(3 boda),Osmica i Sedmica . Bez obzira što Sedmica i Osmica ne donose bodove,jako je važno,da je Osmica ipak jača.
Detaljnije o „Mađaricama“ se možete informisati u uvodnom delu,a za sada ih u daljem tekstu više nećemo spominjati,pokušavajući da na taj način izbegnemo moguću konfuziju.U zemljama centralne Evrope,Belot se uglavnom izvodi sa njima,što je slučaj i sa severnim delovima naše zemlje,koji su u prošlosti bili sastavni deo Austro-Ugarske Monarhije.



Belot za 4 igrača


Predpostavljamo,da se deljenje, izjašnjavanje,kao i sama igra, izvode u desnu stranu.
DELJENJE : Delitalj najpre deli po 6 karata svakome,u dva navrata po 3.Pošto ih igrači pogledaju,sledi izjašnjavanje o adutskoj boji.
Prvi se izjašnjava igrač desno od delitelja i on prosto može objaviti aduta za to deljenje. Pri tome,on preuzima obavezu,da njegova strana osvoji više bodova od protivničke.Ako to ne želi,govori „Dalje“,pa se izjašnjava sledeći.
Čim neko objavi aduta,dalje izjašnjavanje se obustavlja.Delitelj deli još po 2 karte,tako da ih sada svako u rukama ima,ukupno po 8.
Ako sva četvorica pasiraju(Kažu „Dalje“),sledi novo deljenje,a ulogu delitelja preuzima sledeći deseni igrač.
Posle određivanja aduta i dopunskog deljenja,sledi iznošenje „Zvanja“,što je ovde od ogromnog značaja,najčešće presudnog za krajnji ishod deljenja.
ZVANJA : Osnovna karakteristika Belota je,da se pored bodova u odnetim štihovima,dobijaju i nagrade za formirane „Kombinacije“,koje se ovde nazivaju „Zvanja“. Svako od svojih 8 karata,pokušava formirati najjače Zvanje.Samo onaj,kome to pođe za rukom,obezbeđuje za svoju stranu,da im se boduju sve formirane kombinacije.
Bez obzira na to,ko je odredio aduta,svi igrači redom govore svoje najjače Zvanje. To prvi čini desni igrač od delitelja,a zatim redom u krug.Pri tome,igrači govore samo njegovu vrednost,npr:“Pedeset“, „Sto“ itd.Onaj ko objavi najviše,odmah pokazuje sva svoja Zvanja,što čini i njegov partner.Pri tome,jednom igraču ista karta može biti u sastavu dva Zvanja,Niza i Grupe.Samo toj strani se sabiraju bodovi za formirane Kombinacije,ali je neophodno,da pre toga odnesu bar jedan štih.Ako ostanu bez ijednog nošenja,ne važe im ni bodovi za Zvanja.
Zvanja u Belotu su:
-Terca (20 bodova),3 karte u nizu i istog znaka.I u adutskoj boji,bez obzira na drugačiji poredak karata,nizovi se slažu na standardan način,kao i u svim ostalim.Znači,uvek važi niz: 9- -10-J-D itd.Kec je poslednja karta u nizu i uvek dolazi iza Kralja.

20 bodova

-Kvarta (50 bodova),4 karte u nizu i u istoj boji (istog znaka).
-Kvinta (100 bodova),5 karata u nizu iste boje.
-Seksta (100 bodova),6 karata u nizu i u istoj boji.
-Septima (100 bodova),7 karata u nizu i u istoj boji.
-Belot ,svih 8 karata u istoj boji,od Sedmice,do Keca.Igrač koji poseduje ovu kombinaciju,odmah dobija celu partiju,bez obzira na tekući rezultat.

B e l o t

Jedna ista karta se ne može koristiti istovremeno u dva niza.
Četiri karte istog ranga,takođe važe kao Zvanja i donose bodove:

-4 Žandara (200 bodova)
-4 Devetke (150 bodova)
-4 Keca,Kralja,Dame (po 100 bodova)
Četiri Osmice,ili Sedmice ne važe kao Zvanja i ne donose bodove.
Igrači najpre iznose samo bodovnu vrednost svog najjačeg Zvanja.Ako dvojica igrača iz sukobljenih strana kažu npr. „Sto“,njihova Zvanja se moraju međusobno uporediti i ustanoviti, koje je od njih jače.Već smo rekli,da Zvanja važe samo jednoj strani.Tako oni sada govore,da li je u pitanju Niz ili Grupa,te ako je potrebno,od koliko karata se sastoji.Pri upoređivanju Zvanja, poštuju se sledeći kriterijumi:
- „100“ Grupe istih karata je jače od „100“ u Nizu.
- „100 u Nizu“ je jače,ako se sastoji od većeg broja karata (Septima od Sekste,Seksta od Kvinte itd.).
- Ako su Nizovi sastavljeni od istog broja karata,važi onaj,koji sadrži veću kartu.Npr, „Niz do Kralja“ je jači od „Niza do Dame“.Na ovaj način se najčešće upoređuju Terce,ili Kvarte,kada se dogodi da su one najjača zvanja.
-I najzad,ako su Zvanja sastavljena od istog broja identičnih karata,jače je ono u adutskoj boji.
Ako su dva najjača Zvanja sastavljena od istog broja identičnih karata,a ni jedno od njih nije u adutu, za to deljenje ,ni jednoj strani ne važe nikakva Zvanja.
Ako npr,jedan igrač pobedi sa zvanjem „100“ (4 Dame),on zatim može pokazati niz 10-J-D-K,pa dobija još 50 bodova.Dama se ovde koristi u obe kombinacije,ali se ne bi mogla pojaviti u dva niza,pa se kao nova kombinacija ne može pojaviti i niz J-D-K.Zatim njegov partner spušta svoja Zvanja,npr, 8-9-10,što donosi istoj strani još 20 bodova.U našem primeru,ukupna vrednost Zvanja dotične strane je 170 bodova.Karte pokazanih Zvanja se uzimaju nazad u ruke i kreće igra.Strana kojoj važe Zvanja je u ogromnoj prednosti,jer je ona sa njima praktično sakupila više od polovine bodova.Dovoljan joj je samo jedan štih,odnosno da „overi“ Zvanja i ona je već ostvarila više od polovine.
Ukupna vrednost igre u našem primeru bi bila:152 u štihovima,10 bodova za poslednje nošenje i 170 bodova za zvanja,što ukupno iznosi 332 boda.Polovina od toga je 166,koliko je jednooj strani dovoljno za pobedu u deljenju.
BELA : „Bela“ je posebno Zvanje,koje se objavljuje i pokazuje tokom same igre.Bez obzira ko je šta objavio pre početka deljenja i čija su Zvanja važeća,igrač koji je poseduje,uvek dobija bodove i za nju.Za Belu ne važe pravila,koja se poštuju kod objave ostalih zvanja.Pre početka deljenja,a tokom objave Zvanja,Bela se i ne spominje.Objavljuje se isključivo u toku same igre,a strana koja je objavi,dobija 20 bodova,sa čime se i vrednost igre povećava za 20.
Belu čine Kralj i Dama u adutu.Važi,čak i ako je igrač neku od ove dve karte pokazao pre deljenja,prilikom objave ostalih Zvanja.U trenutku kada odigrava pomenutu Damu,ili Kralja,on govori:“Bela“.U daljem toku igre,kada odigrava preostalu kartu iz nje,govori: „Od Bele“,pa tada dobija nagradnih 20 bodova.Pri odigravanju ovih karata,igrač ne mora biti prvi na potezu,već može odgovarati na boju ili „seći“.Čim je poseduje u ruci,igrač za svoju stranu obezbeđuje i nagradu za nju,osim ako njegova strana ne ostane bez ijednog štiha u tom deljenju.
TOK IGRE : Igrač koji je odredio aduta,obavezao se,da sa svojim partnerom osvoji više od polovine bodova.Međutim,tek posle toga se objavljuju Zvanja,a bodove za njih mogu dobiti i protivnici..Kako oni mogu biti prilično velika stavka u ukupnom zbiru,u tom slučaju šanse Izvođača za „prolaz“ se znatno smanjuju.Sami možete izvesti zaključak,da se igrači odlučuju na izbor aduta,jedino ako smatraju da imaju jača Zvanja od protivnika,ali i tu postoje izuzetci.
Bez obzira na to,ko je odredio aduta,a ko pobedio u objavi Zvanja,prvi polazi igrač desno od delitelja.Ostali moraju poštovati boju prve odigrane karte,a u njenom nedostatku,obavezno je „sečenje“ adutom.Odigrani adut nosi štih.Ako je u istom štihu odigrano više aduta,štih nosi najjači od njih.U slučaju da u štihu nije prisutan ni jedan adut,nosi najjača karta u boji prve odigrane.
Svaka strana drži odnete štihove kod jednog od svojih članova.
Osvajač štiha je prvi na potezu za sledeći.
Osvajač poslednjeg štiha dobija i dodatnih 10 bodova nagrade.
IBEROVANJE : Iber(Nadjačavanje) je karakterističan za Belot,ali i za još neke igre.Pored toga,što se poštuje boja(znak) prve odigrane karte,mora se obavezno i nadjačavati do tada odigrano.Ako je neko do tada već „sekao“ adutom,igrač koji poštuje boju nije obavezan Iberovati.Međutim,ako ni on nema potrebnu boju i takođe „seče“,to mora po mogućstvu činiti jačim adutom.
Igrači se pre početka igre mogu dogovoriti,da Iberovanje nije obavezno,ako je do tada najjača u štihu partnerova karta.Međutim,ako predhodnog dogovora nije bilo,u Belotu je Iber obavezan uvek.
BODOVANJE : Strana,čiji je igrač odredio aduta,,mora uzeti više bodova od protivnika.Tu se računaju bodovi iz štihova,dodatna nagrada za zadnje nošenje,bodovi za Zvanja(ona koja su važeća,znači samo strani,koja je imala najjaču kombinaciju) i bodovi za eventualno objavljenu Belu.Ako izvođačkom paru to pođe za rukom,ostvareni bodovi se upisuju obema ekipama.
Ako više od polovine bodova ostvare protivnici,izvođači su „pali“.Svi predhodno pomenuti bodovi(obeju strana),upisuju se protivnicima.Zbog toga se često događa,da ako izvođači uvide tokom igre da će pasti,Belu iako imaju, ne objavljuju.
Partija traje do 1001 bod i igra se „Na Dosta“.Čim jedna strana uvidi da je dostigla taj broj,objavljuje pobedu i partija se tog momenta prekida.Pri tome,bodovi za Zvanja se ne dodaju rezultatu,već tek na završetku deljenja.Znači,ako je jednoj strani dovoljno,ali sa bodovima iz zvanja,to deljenje mora igrati do kraja.
Ako obe strane pređu 1001 bod,pobednici su oni,koji imaju više.
VISULJAK : U Belotu je „Visuljak“ drugi naziv za nerešen rezultat u deljenju.Ako obe strane imaju identičan rezultat,strana koja je objavila aduta „pada“ i svi bodovi se upisuju protivnicima.Za izvođačku stranu se kaže da „Visi“.To važi za igru u četvoro,dok se u drugim varijantama visuljak tretira na drugi način.
ŠTIH – MAČ : Ako jedna strana osvoji sva nošeja,kaže se da je izvela „Štih-mač“. Ona pri tome dobija još i dodatnu nagradu od 90 bodova.Neko za ovaj slučaj kaže,da zadnji štih donosi dodatnih 100 bodova,ali to je u suštini isto.Naravno,toj strani se upisuju i svi ostali bodovi,važeća Zvanja (pa čak i ako su protivnička) i eventualno objavljena Bela.
Dok Holidej
Dok Holidej
Novajlija
Novajlija

Broj poruka : 17
Datum upisa : 23.06.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Igre sa kartama

Počalji od Dok Holidej taj Ned 26 Jul 2009 - 4:58

Belot za 3 igrača


U Belotu za 3 igrača,igra svako za sebe,a bodovi se upisuju u tri zasebne kolone.Pravila igre su naravno slična Belotu za četvoro,pošto je to praktično ista igra.Najkrupnija razlika je,što prvi desni igrač od delitelja,mora peuzeti igru.On objavljuje aduta,a igra sam,protiv dvojice protivnika.Upravo zbog toga,mnogi imaju averziju prema ovoj varijanti.
Delitelj deli,u dva navrata po 3 karte.Desni igrač,na osnovu dobijenih 6 karata,mora odrediti aduta.On je obavezan da ostvari više bodova,od obojice protivnika zajedno i taj svoj zadatak nikako ne može izbeći.Bez obzira što ima određene privilegije,padovi su veoma česti,tačnije,vrlo retko se dogodi da solo-igrač „prođe“.
U ovoj varijanti, „visuljak“ je prolaz za solo-igrača.Znači,njegov cilj je,da ostvari bar isto bodova,koliko protivnici zajedno.
Svakome se upisuju samo bodovi koje ostvari sam,ali je igračima „odbrane“ ipak prioritet da sruše solo-igrača.
Kada je adut određen,delitelj iz ostatka nastavlja da deli po 2 karte,dok ne podeli sve. Pošto počinje od desnog suseda,a sa njim završava,to znači da on dobija 6,a ostali po 4 karte. Izvesna prednost solo-igrača je,što ima u ruci 12 karata,od kojih 2 odbacuje,nepokazujući ih nikome,a oni mu se računaju kao štihovi.
Pošto ostanu sa po 10 karata u rukama,svi redom govore svoja najjača Zvanja.Izjašnjavanje započinje solo-igrač.Ako on poseduje najjaču formiranu kombinaciju ,važe samo njegove,a on zatim pokazuje i eventualne ostale.Ako pak,najjače Zvanje ima neko od protivnika,važi samo njima.Obojica pokazuju sva svoja Zvanja,ali da bi ona važila,svako svoja zasebno mora i „overiti“,odnosno odneti bar jedan štih.Pri tome,ako neko ne ostvari nošenje, i Zvanja mu propadaju.
„Bela“ uvek važi i to onome,ko je objavi u toku igre,bez obzira čija su Zvanja važeća.
„Belot“(8 karata u istoj boji) u ovoj varijanti ne donosi i konačnu pobedu,već samo nagradu od 100 bodova.Ipak,on se tretira kao najjače zvanje i nadjačava čak i „4 Žandara“.
Ako solo-igrač „prođe“,bodovi se na kraju deljenja upisuju svakome,koliko je ko ostvario.U slučaju njegovog „pada“,samo on ostaje bez bodova,dok se ostaloj dvojici opet upisuje,koliko je ko od njih ostvario.
„Štih-mač“ donosi nagradu od 90 bodova,ali je on ovde jako redak.
Partija traje do 701-og boda i igra se „Na Dosta“.U slučaju prekida poslednjeg deljenja, Zvanja iz njega ne važe.Nagrade za njih se pridodaju tek na kraju igre,ali objavljena „Bela“ važi odmah,pošto se odigra jedna karta iz nje.Tako se samo sa Belom i obavezno jednim nošenjem,može objaviti i prekid.
Dok Holidej
Dok Holidej
Novajlija
Novajlija

Broj poruka : 17
Datum upisa : 23.06.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Igre sa kartama

Počalji od Dok Holidej taj Ned 26 Jul 2009 - 4:59

Belot za 2 igrača


Belot za 2 igrača je najrasprostranjeniji oblik ove igre,koji se sreće u svim zemljama Evrope,a i šire.
U ovoj varijanti,jedan broj karata ostaje nepodeljen,pa se vrednost igre nezna unapred. Od 152 boda,jedan broj ostaje u ostatku.
Delitelj deli protivniku i sebi,u dva navrata,po 3 karte,tako da ih za sada,obojica dobijaju po 6.Trinaesta se odreće na talon i njena boja predlaže aduta za to deljenje.
Prvi se izjašnjava nedelitelj i on ima tri mogućnnosti:
1) Govori „Moje“,što znači da prihvata boju preokrenute karte za aduta.
2) Govori „Dalje“ ,pa se izjašnjava delitelj.
3) Predlaže „Novo Deljenje“,pa ako ga delitelj odbije,on mora jednu od preostale 3 boje imenovatri adutom.
U slučaju da se prvi igrač izjasnio sa „Dalje“,delitelj ima istovetne tri mogućnosti.Međutim,ako i on kaže „Dalje“,ponovo se izjašnjava prvi igrač i on ima sledeći izbor:
1)Imenuje neku,od preostale 3 boje za aduta.
2)Govori „Dalje“.
3)Predlaže „Novo Deljenje“,pa ako ga delitelj odbije,on mora imenovati aduta od preostale 3 boje.
Ako se na bilo koji opisan način odredi adut,delitelj dalje deli još po 3 karte,tako da se sama igra,kao i objavljivanje Zvanja,odvija sa po 9 karata u rukama.Nešto ređe se igra i varijanta sa 10 karata,gde delitelj dodatno deli,po 4 dodatne karte svakome.O ovome se igrači moraju dogovoriti pre početka igre.U koliko dogovor izostane,podrazumeva se varijanta od 9 karata,koja se igra,manje-više u svim zemljama Zapadne Evrope.Druga pomenuta varijanta se može sresti kod nas,u Mađarskoj,Italiji,Češkoj.
U slučaju da se boja okrenute karte prihvati kao adut,obojica igrača sa prvih 6 karata u rukama,mogu je zameniti sa Adutskom Sedmicom.
Posle druge etape deljenja,ostatak se odbacuje sa strane i ne učestvuje u daljoj igri.
Igrači se pre početka same igre, još izjašnjavaju i o Zvanjima.Najpre nedelitelj,a zatim i delitelj,iznose vrednosti svojih najjačih Zvanja.Samo jače od njih važi,kao i sva ostala,koje taj igrač poseduje,a ovom prilikom ih i pokazuje.Drugom igraču Zvanja ne važe.
„Bela“ važi u svakom slučaju i to onome,ko je pokaže u toku igre.
„Belot“ je najjače zvanje,ali donosi samo 100 nagradnih bodova.
Za „Poslednje nošenje“ se dobija dodatna nagrada od 10 bodova,a važi i nagrada za izvedeni „Štih-mač“ ,od 90 bodova.
Igrač koji je odredio aduta,mora osvojiti više bodova od protivnika.U tom slučaju se obojici upisuju ostvareni bodovi.
„Visuljak“ je za izvođača igre u ovoj varijanti „pad“.
Ako protivnik ostvari isto,ili više od igrača koji je odredio aduta,svi bodovi iz tog deljenja se upisuju njemu.Pri tome se mora voditi računa,da u štihovima nema 152 boda,pošto odrešeni broj karata ostaje van igre.
Partija traje do 501.Igra se „Na Dosta“,ali sva Zvanja,uključujući čak i „Belu“,vaaže tek posle završetka deljenja.Znači,igra se može zaustaviti samo sa bodovima iz štihova.
Dok Holidej
Dok Holidej
Novajlija
Novajlija

Broj poruka : 17
Datum upisa : 23.06.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Igre sa kartama

Počalji od Dok Holidej taj Ned 26 Jul 2009 - 5:06

Ruski Belot


Belot u Rusiji,na žalost nema veliku popularnost.Može se sresti samo u lučkim gradovima bivšeg SSSR-a i to jedino ova varijanta,zbog čega smo je i nazvali „Ruski Belot“. Međutim,i na nju se u Rusiji gleda kao na igru intelektualnih krugova,nedovoljno blisku širokim masama.
Igra je namenjena trojici igrača,a od standardnog Belota se razlikuje u sledećem:
-Deli se po 6 karata svakome,a zatim odmah još po 3,koje igrači ne uzimaju u ruke,dok se ne odredi adutska boja.Tek sledeća karta se okreće na sto i predlaže aduta.
-Svako se redom u krug izjašnjava,prihvata li ponuđenu boju za aduta.Čim to neko učini,ona postaje adut,a on solo-igrač.
-Ako u prvom krugu niko ne prihvati ponuđenu boju za aduta,izjašnjavanje se produžava,gde sada svako može imenovati bilo koju,od preostale 3 boje.Ako ni to niko ne učini, karte se mešaju i deli se ponovo.
-U ovoj varijanti,delitelj je uvek igrač sa najvećim rezultatom.
-Tek pošto se odredi adut,igrači preuzimaju preostale 3 karte u ruke,pa sledi izjašnjavanje o Zvanjima.
-„Četiri u Nizu“ ovde vredi 40 bodova,a Pet i više,50 bodova.
-„Belot“ kao posebno Zvanje ne postoji,već vredi samo 50 bodova.
-„Bela“ uvek važi,a u ovoj varijanti se naziva „Belot“.
-Kao i u standardnoj varijanti,Zvanja važe samo onome sa najjačom kombinacijom.On zatim pokazuje i sva svoja ostala zvanja.„Bela“(Belot) važi uvek i pokazuje se u toku igre.
-Bodovi za Zvanja se na kraju igre upisuju posebno i ne ulaze u zbir bodova,koji je ostvaren u štihovima.
-Pre početka igre,igrač može adutsku Sedmicu zameniti za kartu na talonu,naravno, ako je njena boja prihvaćena za aduta.
-Prvi je na potezu desni igrač od delitelja.
-Igra se izvodi uobičajeno.Boja prve odigrane karte se mora poštovati,a u slučaju njenog nedostatka,obavezno je „sečenje“ adutom.
-Iber se igra samo u adutu.Znači,mora se nadjačavati samo pri odigravanju aduta,bilo pri „sečenju“,ili ako je neko iz njega pošao.
CILJ IGRE : U ovoj igri,cilj solo-igrača je,da ostvari 50 bodova u štihovima.Čim mu to pođe za rukom,on objavljuje kraj igre u tom deljenju.Pre objave,odnete karte se ne smeju prelistavati.
Svakome se piše,šta je odneo.Sada se i igraču,čije je Zvanje bilo najjače,u istu kolonu upisuje i vrednost svih njegovih Zvanja,uz uslov,da je odneo bar jedno nošenje.Ako se partija igra do kraja,poslednje nošenje donosi dodatnih 10 bodova.
Ako solo-igrač ne sakupi 50 bodova,igra se izvodi do kraja,a niko osim njega je ne može prekinuti.Da bi upisao svoj rezultat,on mora imati više bodova,od svakog protivnika pojedinačno.Ako bar jedan protivnik ima više od solo-igrača,njegovi bodovi se dele na pola i dodaju suparnicima.Takođe,i bodovi za Zvanja,ako je solo-igrač imao najjače,u ovom slučaju se dele na pola.
Ako se dogodio „Visuljak“,bodovi solo-igrača se upisuju sa strane i dodaju izvođaču igre u sledećem deljenju,kao specijalni Bonus.
U slučaju da solo-igrač ima manje bodova od obojice protivnika,svakome od njih se dodaje ceo iznos njegovih bodova,a samome solo-igraču se još i odbijaju 50 bodova od tekućeg rezultata.
KAPO : To je situacija,kada u trenutku objave solo-igrača,da je skupio 50 bodova, jedan protivnik nije odneo ni jedno nošenje.Dodatna nagrada izvođaču za „Kapo“ je 50 bodova. Ako ni jedan od protivnika nije odneo ni jedan štih,u pitanju je „Dvojni Kapo“,koji donosi nagradu od 100 bodova.
Partija traje do 500 bodova.
Dok Holidej
Dok Holidej
Novajlija
Novajlija

Broj poruka : 17
Datum upisa : 23.06.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Igre sa kartama

Počalji od Dok Holidej taj Ned 26 Jul 2009 - 5:06

OTVORENI BELOT


Ovo je jedna od varijanti Belota za 2 igrača,koja je i kod nas poprilično popularna.Igra se po pravilima standardnog Belota,uz neke tehničke izmene.
DELJENJE : Delitelj deli,u dva navrata po 4 karte „zatvoreno“,tačnije,spušta ih na sto ispred protivnika i sebe.Znači,svako najpre dobija po 8 zatvorenih karata.Dalje,na svaku zatvorenu,deli se po jedna karta „otvoreno“,licem na gore.Posle ove podele,obojica imaju ispred sebe po 16 karata,raspoređenih kao na slici:


ODREĐIVANJE ADUTA : Nedelitelj imenuje aduta,a sa tim se obavezuje,da ostvari više bodova od protivnika.Ako to ne želi,on prepušta ove mogućnosti delitelju.Ako ni delitelj ne odredi aduta,karte se mešaju i deli se ponovo.
„Visuljak“ je pad za igrača koji je odredio aduta.
ZVANJA : Sva objavljena Zvanja važe,i jednom,i drugom igraču.Da bi se kombinacija objavila,mora se u jednom trenutku naći među otvorenim kartama igrača koji je objavljuje,a karta koju je eventualno ranije već odigrao,ne važi.
Ako igrač objavi neki Niz,a kasnije otkrije kartu koja ga produžava,za nju dobija još 20 bodova.Međutim,ovaj produžetak se računa,jedino ako ni jedna karta iz njega nije predhodno odigrana.Npr,igrač objavljuje 10-J-D-K,posle čega dobija Devetku i na prethodnih 50,dobija još 20 bodova.
Međutim,ako je najpre odigran Kralj,pa dobijena Devetka,ona sada formira potpuno novi Niz 9-10-J-D,koji u ovom slučaju ponovo donosi 50 bodova.
Važi i „Bela“,kao i sve Grupe od po 4 karte.
„Belot“(svih 8 karata u istoj boji) donosi konačnu pobedu cele partije,ali je to ovde skoro nemoguće ostvariti.
TOK IGRE : Prvi igra nedelitelj.Protivnik mora igrati kartu u boji prve odigrane,a u slučaju njenog nedostatka,mora „seći“ adutom.U Otvorenom Belotu,nadjačavanje nije obavezno.Posle svake odigrane karte,odmah se otkriva ona ispod nje,ako takva postoji.Prazna mesta se ne popunjavaju.Nagrada za odneti Zadnji Štih je uobičajenih 10 bodova,a tkaođe postojji i nagrada za ostvaren Štih-mač od 90 bodova.
BODOVANJE : Ako igrač,koji je odredio aduta,osvoji više bodova od protivnika,računajući i objavljena Zvanja obojice,svakome se upisuju njegovi ostvareni bodovi. Ako protivnik osvoji više,svi bodovi se pišu samo njemu.
Pošto su sve karte u igri,u štihovima uvek postoje 152 boda,10 bodova za Zadnje nošenje,kao i bodovi za sva objavljena Zvanja,kako jednog,tako i drugog igrača.
Partija traje do 501 bod.Poslednje deljenje se igra „Na Dosta“,ali se u slučaju prekida, bodovi za Zvanja iz njega ne računaju.
Dok Holidej
Dok Holidej
Novajlija
Novajlija

Broj poruka : 17
Datum upisa : 23.06.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Igre sa kartama

Počalji od Dok Holidej taj Ned 26 Jul 2009 - 5:09

K L A B E R


Klaber (Klaberjass) nije ništa drugo,nego vrsta Belota.
ZVANJA : Od Zvanja,važe samo 20 i 50 u Nizu,odnosno nizovi, od po 3 i 4 karte.Duži od toga,kao i grupe istih karata se ne priznaju,pa se stoga i ne objavljuju.
Kao i u ostalim varijantama Belota, „Bela“ se objavljuje tokom igre i važi uvek.
Zadnje nošenje donosi dodatnu nagradu od 10 bodova,a premija za Štih-mač ne postoji.
BROJ IGRAČA : U igri mogu učestvovati 2,ili 3 igrača.
ODREĐIVANJE ADUTA : Delitelj svakome deli po 6 karata,u dva navrata po 3. Sledi određivanje aduta,a za tu priliku se okreće sledeća karta na talon.Njena boja predlaže aduta,a o tome se najpre izjašnjava nedelitelj,odnosno desni igrač od delitelja.Ako prvi igrač ne prihvati ponuđenu boju,izjašnjava se sledeći.U slučaju da se svi izjasne negativno,sledi novi krug, u kome svako može prihvatiti bilo koju,od preostale 3 boje. Ako i sada svi pasiraju,deli sledeći desni igrač za novo deljenje.
Igrač koji odredi aduta,mora ostvariti više bodova od protivnika.Ako se igra u troje, mora ih imati više,od obojice protivnika zajedno.
Delitelj zatim deli još po 3 karta,tako da igru svi započinju,sa po 9 karata u rukama.
U Klaberu,Zvanja važe svima,pa ih neposredno pre početka igre svi i pokazuju. Tokom igre se pokazuje još i „Bela“.
Boja prve odigrane karte se mora poštovati,a u njenom nedostatku je obavezno „sečenje“ adutom.
„Iber“ je obavezan, jedino pri odigravanju aduta.
BODOVANJE : Bodovanje se razlikuje u zavisnosti,da li u igri učestvuju 2 ,ili 3 igrača.


K l a b e r z a 2 i g r a č a


Ako igrač koji je imenovao aduta,osvoji više od protivnika,svakome se upisuju njegovi ostvareni bodovi.Ako pak ,taj igrač ostvari manje,svi bodovi prelaze protivniku.
„Visuljak“ je u ovoj varijanti pad,ali ipak donosi određene povlastice.Protivnik u tom slučaju upisuje samo svoje bodove,a poraženom se ne piše ništa.


K l a b e r z a 3 i g r a č a


Ako solo-igrač osvoji više,ili bar isto bodova,kao njegovi protivnici zaedno,on je „prošao“,a rezultat se upisuje svima,naravno,koliko je ko osvojio.Znači, „Visuljak“ je ovde prolaz za solo-igrača.
Ako solo-igrač osvoji manje bodova od protivnika,on u tom deljenju ostaje bez njih. Protivnicima se upisuju njihovi ostvareni bodovi,a zatim se rezultat solo-igrača podeli po pola i dodaje svakome.
Dok Holidej
Dok Holidej
Novajlija
Novajlija

Broj poruka : 17
Datum upisa : 23.06.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Igre sa kartama

Počalji od Dok Holidej taj Ned 26 Jul 2009 - 5:14

D E B R E C


Debrec je Mađarska varijanta Belota,a najveću popularnost ima u Rusiji,gde je i sprečila prodor klasičnog Belota i Klabera na ove prostore.Tako je danas Rusija jedina zemlja,gde su predhodno pomenute osnovne igre ovog poglavlja skoro potpuno nepoznate,a Debrec veoma popularan.U Sant Petersburg dospeva 70-ih godina XIX-og veka i za samo 4-5 godina,postaje jedna od najpopularnijih igara te oblasti.
Debrec je pre svega, namenjen dvojici igrača.
Kao i u Klaberu,od Zvanja važe samo Nizovi od 3 i 4 karte,odnosno „20“ i „50“. Naravno,važi i „Bela“,koja se pokazuje tokom igre.Međutim,kao i u standardnom Belotu,Zvanja važe samo onome,ko poseduje najjače.
„Terca“ i „Kvarta“ se ovde formiraju prema jačini karata,što znači da Desetka dolazi između Kralja i Keca.

T e r c a K v a r t a

Objavljivanje Terce i Kvarte sa adutskom Sedmicom,oduzima joj mogućnost zamene karte,koja je odredila aduta,bez obzira da li se ona boduje,ili ne.Zbog toga,igrač pre nego što objavi Zvanje,najpre pita protivnika: „Prolazi li Terca do Devetke?“Tek na potvrdan odgovor,on je objavljuje;u protivnom,menja Sedmicu.
Kao i u predhodnim igrama,Kvarta je veća od Terce.Od dve Terce,jača je ona koja sadrži veću kartu,odnosno u adutu,ako je sastav identičan.Ako su kombinacije po sastavu istovetne i nijedna nije u adutskoj boji,važi prva objavljena.
Zvanja se pre početka igre ne pokazuju,već se na kraju vrši rekonstrukcija,ko je šta imao u rukama.Zbog toga je izričito zabranjeno,postavljati pitanja: „Do čega?“ ako sam igrač nema identičnu kombinaciju.To se tretira kao pokušaj,da se doznaju protivničke karte,pa se svi bodovi iz tog deljenja upisuju protivniku.
Ako igrač koji je objavio aduta,osvoji manje bodova u štihovima,trebalo bi ih sve pisati protivniku.Međutim,u Debrecu se taj slučaj naziva „BAJT“. Umesto bodova,u takvoj partiji se samo igraču koji je „pao“ upisuje jedan kvadratić.Po završetku cele igre,za svaki upisani Bajt,igrač isplaćuje dogovorenu sumu.
U slučaju jednakog broja bodova,solo-igraču se ne piše ništa,već se njegovi bodovi trenutno zapisuju sa strane.Oni pripadaju pobedniku sledećeg deljenja.Protivnik dobija svoje bodove uobičajeno.
I najzad,ako solo-igrač prođe,svakome se upisuju ostvareni bodovi u štihovima,plus,nagrada od 10 bodova za zadnje nošenje.
Bodovi za „Zvanja“ se upisuju samo onome,ko ima jače i oni se ne računaju u „prolaz“,ili „ pad“.Međutim,ako jače zvanje ima solo-igrač,u slučaju njegovog „pada“,oni ipak prelaze protivniku.U tom slučaju se samo oni i upisuju,pored predhodno navedenog Bajta.
Partija traje do 501 bod.
Ako igrač sakupi 501,ili više sa samo nekoliko odnetih štihova,on govori „Dosta“,pa se igra u poslednjem deljenju prekida.Zvanja se upisuju,tek posle upisivanja bodova za štihove. Ako je jedan igrač izašao sa nagradom za Zadnji štih,mora to i objaviti,pa se u tom slučaju bodovi za Zvanja ne upisuju.



Debrec za 3 igrača


Igra se slično „Klaberu za 3 igrača“.Takođe se dele po 6 karata,jedna koja predlaže aduta se izbacuje na talon,a pošto se adut odredi,dele se još po 3 karte.
Solo-igrač mora imati više bodova u štihovima (računajući i nagradu za zadnji štih),od obojice protivnika zajedno.Svakome se upisuje,šta je ko odneo.U protivnom,bodovi solo-igrača se dele na pola i dodaju protivnicima.Pored toga,solo-igraču se u slučaju „pada“ upisuje i Bajt(Kvadratić).
U slučaju „Visećeg Bajta“ (jednak broj bodova solo-igrača i zbira bodova „Odbrane“), solo-igraču se piše „Bajt“,a svakom od protivnika,samo njegovi bodovi.Bodovi solo-igrača se ostavljaju za sledeće deljenje i tada upisuju pobedniku.Ako se i u sledećem deljenju dogodi „Bajt“,ti preneti bodovi se dele po pola i upisuju pobednicima.
Zvanja važe,ili solo-igraču,ili igračima pratnje.U slučaju da važe igračima „pratnje“, svakome se pojedinačno upisuje samo njegovo.



Debrec za 4 igrača


Ovo je najmlađa varijanta Debreca,u kojoj delitelj uvek pauzira,ali ipak može dobiti neke bodove.On deli trojici protivnika,u dva navrata,po 3 karte.Sledeća se okreće na talon i njena boja predlaže aduta u tom deljenju.Samo tada,ako se adut prihvati,a neko ima Sedmicu iste boje, može zameniti kartu sa stola.
U slučaju da niko ne prihvati ponuđenog aduta,delitelj okreće sledeću kartu.Ako niko ne preuzme igru,okreće se i treća karta,posle čega se mešaju sve i sledi novo deljenje. U tom slučaju,delitelj dobija 20 bodova,a deli sledeći desni igrač.
Ako se u bilo kome pokušaju odredi adut,delitelj deli još po 3 karte svakome.Zatim uzima preostalih 5,uključujući i one,koje su predlagale aduta.U koliko od tih karata može formirati aduta,on ga i objavljuje.
Delitelj tako ofrmirano Zvanje obavezno i upisuje.Međutim,ako je ono još i najjače , ostalima Zvanja u tom deljenju ne važe.Svoje eventualno Zvanje,delitelj pokazuje tek po završetku igre.
U slučaju „pada“ solo-igrača,njegovi bodovi se dele na tri dela,od čega jedan dobija i delitelj.Solo-igraču se još piše i „Bajt“.
Dok Holidej
Dok Holidej
Novajlija
Novajlija

Broj poruka : 17
Datum upisa : 23.06.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Igre sa kartama

Počalji od Dok Holidej taj Ned 26 Jul 2009 - 5:20

Debrec do 301


U ovoj varijanti Debreca,partije se kraće,a mnogo značajniju ulogu ima pravovremena objava: „Dosta!“Ako nekome do 301 fale samo nekoliko bodova,on preuzima igru,a po osvajanju prvog štiha,odmah objavljuje pobedu.Za konačnu pobedu u partiji, „prolaz“ mu nije neophodan.



Kratki Debrec bez Bajta


Ovo je hazardna varijanta Debreca.Dele se po 9 karata,a o adutu i o Zvanjima,igrači se i ne pitaju.Jednostavno se okreće sledeća karta i njena boja postaje adut.Sledi igra,posle čega se svakome upisuju ostvareni bodovi.
Tek tada,igrači ustanovljavaju ko je imao najjače Zvanje,pa mu se za njega upisuju bodovi.
Posle upisa,na osnovu razlike u bodovima,sledi isplata.
U ovoj igri,mogu uzeti učešće 2 ,do 3 igrača.



Kratki Debrec sa Bajtom


Igra traje,kao i predhodna,samo jedno deljenje.
Adut se određuje, kao i u klasičnom Debrecu.Bodovi za Zvanja se pridodaju bodovima iz štihova;naravno,samo onome,koji je imao najjače.
Igrač koji je odredio aduta,mora imati više bodova od protivnika,ili od obojice zajedno,ako se igra u troje.Ovde bodovi za Zvanja utiču i na „prolaz“ solo-igrača.
Izvođač igre dobija po 1 žeton od svakoga.
U slučaju „pada“ je Bajt.Za njega solo-igrač plaća protivniku 2 žetona,odnosno,po 1 u igri za troje.



Kratki Debrec sa Potom


U igri mogu učestvovati 2,ili 3 igrača.Pre početka deljenja,svako uplaćuje po 1 žeton u Pot.Dele se po 6 karata svakome,a zatim se sledeća okreće i predlaže aduta.
Odmah po otvaranju adutske karte,sledi „Klađenje“,slično Pokeru.Prvi se izjašnjava nedelitelj (desni igrač od delitelja) i on može reći: „Plaćam“,pa uplaćuje u Pot još 2 (3) žetona, koliko je do tada i bilo u njemu.Ako želi ostati u konkurenciji,delitelj mora doplatiti 2 žetona,a zatim može još i povisiti,govoreći: „Dva puta“.U tom slučaju,uplaćuje još 6 žetona,koliko ih tamo već i ima.To isto zatim mora učiniti i protivnik,naravno,u koliko ne odustane.Svako nože povisiti samo po jednom.
Ako u igri učestvuju 3 igrača,situacija je sledeća:
A: „Plaćam“ i uplaćuje 3 žetona u Pot,koliko se do tada u njemu nalazilo.
B uplaćuje 3 žetona.
C uplaćuje 3 žetona.Sada se u Potu nalaze,ukupno 12 žetona.On pri tome i povišava,govoreći: „Dva puta“,pa uplaćuje još 12 žetona.
A uplaćuje 12 žetona.
B uplaćuje 12 žetona,a sada ih je u Potu ukupno 48.Ovoga puta i on koristi svoje pravo da povisi,govori: „Tri puta“ i uplaćuje još 48 žetona.
C upalćuje 48 žetona.
A uplaćuje 48 žetona.
Na tome se klađenje i završava.Igrači C i A,pri poslednjoj svojoj doplati,nisu mogli povisiti,čak i da su to želeli.Primećujete,da pri svakom povišenju,Pot se udvostručava,bez obzira što igrači govore „Tri puta“.
Učaesnici u igri posle toga dobijaju još po 3 karte.Sedmica se može zameniti za adutsku kartu sa stola.
Iznose se vrednosti Zvanja,koja se posle završetka igre rekonstruišu i ustanovljava njihova istinitost.Onome,ko je imao najjače,na zbir iz štihova,dodaje se vrednost svih njegovih Zvanja.Posle toga,igrač sa najvećim brojem bodova (računajući i Zvanja),nosi Pot.



Debrec sa predlogom „50“


Ovo j varijanta Debreca za 2 igrača.Kada jedan učesnik prihvati aduta,protivnik može predložiti „50“.To je predlog,da solo-igrač bez igre upiše sebi 50 bodova.
Ova vrsta Debreca ima još jednu karakteristiku.Ako je razlika u tekućem rezultatu 250 bodova i više,partija se prekida,a pobednik je naravno igrač,sa većim brojem bodova.



Moskovski Debrec


Kod ove vrste Debreca,pojavljuje se jedna vrlo bitna razlika.“Terca“ u adutskoj boji,a takođe i „Kvarta“,slažu se prema jačini karata u adutu.Tako su važeće:

„Terca“ i „Kvarta“ u adutu,jače su od istih u drugim bojama,bez obzira od kojih karata se sastoje.Ipak,neadutska Kvarta je jača od adutske Terce.
Adutska Devetka je po jačini drugi adut,kao što je to slučaj i u ostalim varijantama Belota,ali ovde ona ima počasno mesto i naziva se „MONELA“.
Posle svakog deljenja,igraču koji odnese Monelu,upisuje se Tabla.Na kraju cele partije,konačni pobednik za svaku svoju upisanu Tablu,dobija dodatnu premiju od protivnika.




Harkovski Debrec


Za razliku od Moskovskog Debreca,Zvanja se ovde slažu u svim bojama po francuskkom redosledu karata:A,K,D,J,10,9,8 i 7.
U slučaju identičnih Terci,ili Kvarti,adutska boja nema nikakvu prednost,već važi ona,koja je prva objavljena.



Krimski Debrec


U svim bojama,Zvanja se slažu prema francuskom redosledu karata.
Posle eventualnog neprihvatanja adutske boje,igrači mogu imenovati jednu,od preostale tri,ali imaju i još dve mogućnosti:
-„BEZ ADUTA“ ,gde karte u svim bojama imaju standardne jačine.
-„SVI ADUTI“ ,gde su u svim bojama najjači Žandari i vrede po 20 bodova,slede Devetke sa po 14,Kečevi sa 11 itd.
Kod ponuda „Bez Aduta“ i „Svi Aduti“,važe sva Zvanja osim „Bele“.
Kod igre „Bez Aduta“,svi bodovi se računaju dvostruko,a nagrade za Zadnji štih i Zvanja ostaju nepromenjene.
Partija traje do 701 bod.



S a m a r a


Ovo je varijanta Krimskog Debreca,sa sledećim dopunama:
-Ako se kao karta koja predlaže aduta okrene Kec,može se prihvati ponuđena adutska boja,ali objaviti i „Bez Aduta“.U oba slučaja,Kec sa talona se može zameniti sa Sedmicom iste boje.
-Ako je okrenuta karta Žandar,može se prihvatiti adut,ili igrati ponuda „Svi Aduti“.Žandar se u slučaju jednog od ova dva izbora,može zameniti Sedmicom istog znaka.
-U igri „Svi Aduta“,Bele ne važe.
-U igir „Bez Aduta“,bodovi se ne udvostručavaju,ali se to kompenzira tako,što važe sve četiri Bele.Naravno,sva se one objavljuju tokom igre.
Partija traje do 801 bod.
Dok Holidej
Dok Holidej
Novajlija
Novajlija

Broj poruka : 17
Datum upisa : 23.06.2009

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Igre sa kartama

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu